x

Politica prelucrare date Newsletter


I. OPERATORUL S.C.AMI COM S.R.L., cu sediul în Constanta, strada Stefan cel Mare, nr.1, înregistrată la ORC Constanta cu nr. J13/2176/1996, având CUI RO87556633, e-mail: rezervari@irishpub.ro, tel. +40740 046 047, website: www.irishpub.ro, colectează şi procesează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, în conformitate cu GDPR.

II. Categorii de date cu caracter personal prelucrate de către OPERATOR,
- nume și prenume; date din documentele de identificare; număr de înmatriculare autoturism (inclusiv imagini autoturism); imagini preluate de sistemele de supraveghere CCTV sau prin alte mijloace; alte date solicitate de către/ primite de la autoritățile publice sau entitățile terțe, conform legii; alte date legale sau oferite de către persoana vizată.

III. SCOPURILE PRELUCRĂRII PENTRU CARE SE POATE SOLICITA CONSIMȚĂMÂNTUL
1) - Comunicare în scop de marketing
2) - Publicarea de articole, reportaje, fotografii și/sau înregistrări video-audio, în care apare imaginea persoanei vizate, în mod distinct, singură sau în grup, de la evenimente organizate de Operator, în scopul promovării activității acestuia din urmă, în mass-media (radio/TV) și/sau pe:- site-ul www.irishpub.ro și/sau pe conturile de socializare ale OPERATORULUI (FACEBOOK, INSTAGRAM, ALTELE:YOU TUBE).

IV. DESTINATARII DATELOR procesate în scopurile de mai sus:
- Pentru scopul III.1) – operatorul și eventuali terți parteneri ce concură la realizarea activității de marketing direct;
- Pentru scopul III.2) - orice persoană ce acceseaza mass-media sau adresele de net menționate;

V. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal procesate de către OPERATOR vor fi stocate cât e necesar pentru realizarea scopului în care au fost colectate sau pâna la împlinirea termenului legal prevăzut de lege. Periodic vor fi reevaluate datele, urmând a se stabili necesitatea păstrarării sau distrugerii acestor date, în funcție de relevanța, corectitudinea, actualitatea lor, protejarea intereselor Operatorului, formularea unor acțiuni în instanță, prezentarea ca probe în cazul unor controale autorizate sau in comisiile disciplinare etc. De asemenea, datele vor fi păstrate pe durata menţinerii prezentului consimţământ.

VI. DREPTURILE PE CARE LE ARE PERSOANA VIZATĂ în ceea ce priveşte datele cu caracter personal.
a) dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
b) dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci când acestea sunt inexacte/ incomplete;
c) dreptul la ştergerea datelor;
d) dreptul la restricţionarea prelucrării datelor;
e) dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor personale proprii către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră);
f) dreptul la opoziţie la prelucrare;
g) dreptul de a depune o plângere la OPERATOR şi/sau la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
h) dreptul de a va retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care aţi consimţit anterior;
i) dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către angajator.

VII. INFORMAȚII SUPLIMENTARE In cazul în care doriţi informaţii suplimentare sau doriţi să vă exercitaţi dreptul de a vă retrage consimţământul sau orice alt drept, puteţi contacta OPERATORUL la e-mail: rezervari@irishpub.ro, tel. +40740 046 047,